Ρωσία

Συναυλία στην αίθουσα Capella Αγίας Πετρούπολης

Μεγάλη συναυλία στα πλαίσια του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ “Academy of Orthodox Music”

Τη Υπερμάχω

An error was occured

Χαίροις ο ζωηφόρος

An error was occured

Αίμα και πύρ

An error was occured

Νύν αι δυνάμεις

An error was occured

Γεύσασθε

An error was occured

Κανόνας Πάσχα

An error was occured

Kαταβασίες Αναλήψεως

An error was occured

Βασιλεύ Ουράνιε

An error was occured

Λόγον αγαθόν

An error was occured

Ανοιξαντάρια

An error was occured

Ευλογητάρια

An error was occured

Άνωθεν οι προφήται

An error was occured

Αίνοι Τρίτου Ήχου

An error was occured

Δοξολογία Βαρέως

An error was occured

Τυπικά – Στάση Α’

An error was occured

Τρισάγιον Ήχος Α’

An error was occured

Λειτουργικά – Φρύγιος

An error was occured

Άξιόν Εστιν – Φρύγιος

An error was occured

Τω την άβατον

An error was occured

Άλαλα τα χείλη

An error was occured
ΒΙΝΤΕΟ