Ελλάδα

Βράβευση από το Διεθνές Μουσικό Σωματείο Gina Bachauer. Συναυλία στο Ευγενίδειο Ίδρυμα