Ελλάδα

Μαθηματάριον – Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσού

Παρουσίαση έργου «Μαθηματάριον». Με το «Εργαστήρι Ψαλτικής» ψάλλει το Κράτημα ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Στυλιανός Φλοίκος

ΒΙΝΤΕΟ